Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince plébánia

Plébánia története

E területen már a plébánia megalakulása előtt Páli Szent Vince szerzetesei működnek. A Szeretet Leányai (Vincés Nővérek) Ranolder János veszprémi püspöktől 1875-ben alapított és hatalmassá nőtt (óvoda, elemi, polgári, tanítónőképző, ipari középiskola) leánynevelő intézmény-együttest vezetik. A lazaristák pedig 1903-ban a Gát utcában építenek templomot és szerzetesházat. Később templomukat és zárdájukat csereingatlan fejében az esztergomi főegyházmegyének hitoktatói otthon számára átadják. A Gát utcai templomból indul meg az 1923-ban megalapított plébánia élete. 1930-ban a Haller téri piac területén a főváros telket jelöl ki. Telekkönyvezteti azzal a kikötéssel, hogy az ingatlan kizárólag templom és plébánia céljait szolgálhatja. Itt épül Dr. Fábián Gáspár műépítész tervei szerint 1935–36-ban, az előzményekre visszatekintve, Páli Szent Vince tiszteletére a kereszthajós, neoromán plébániatemplom (1260 m2), amelyet Serédi Jusztinián hercegprímás 1936. október 18-án szentel fel. A plébániaház 1938-ra készül el. A plébánia területén volt a Zita barakk-lakótelep és a Kiserdőnek nevezett, hírhedt nyomortelep. A plébániaépület egyházi tulajdon.

Plébániánk adatai

Cím: 1096 Budapest, Haller u. 19–21.
Telefon: 1/215-5913
E-mail: paliszentvince.plebania@gmail.com
Weboldal: http://www.szentvince.hu
Anyakönyvek: 1923-tól, előtte a ferencvárosi főplébánián 

Plébániánk határai

Bokréta u. – Ipar u. – Ipar u. vonala – Duna – Ráckevei-Duna – kerülethatár – Határ u.–Jókai Mór u. saroktól a Külső Mester u. vonalában húzott egyenes – Ferencvárosi pu.–Józsefvárosi pu. vasútvonal – Üllői út.
Területi beosztás: Pesti-Déli Espereskerület

Lelkipásztoraink

Plébániai kormányzó: Lipták István

Plébániatemplomunk

Címe: 1096 Haller u. 19–21.
A templomhoz urnatemető és osszárium is tartozik.
Búcsú: szeptember 27. 
Szentségimádás: július 19. és szeptember 27.

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban