Esküvő

„A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi.”

 

Mi az Ön teendője, ha plébániatemplomunkban szeretne egyházi esküvőt kötni?

A legfontosabb tudnivalók:

  • Lényeges, hogy időben jelentkezzetek! Nemcsak a szükséges iratok (pl. keresztlevél) beszerzésére kell gondolni, hanem arra is, hogy részt tudjatok venni a szükséges felkészítésen („jegyeskurzus”). A javasolt időtáv: a tervezett esküvő előtt fél évvel (de legkésőbb 3 hónappal). Jelentkezés a plébániai irodán az elérhetőségek menüpontban megtalálható elérhetőségeken.
  • A szükséges iratokról ld. következő bekezdés!

 

Milyen iratokat kell beszereznie Önöknek?

 

  • Három hónapnál nem régebbi keresztlevél. Ezt azon a plébánián lehet beszerezni, ahol a keresztelés történt.
  • Házassági elbocsátó”. Erre akkor van szükség, ha sem a mennyasszony, sem a vőlegény nem a plébániánk területén lakik.
  • Jegyesoktatási igazolás (ha nem nálunk végzik)

 

Milyen feltételekkel köthető templomi házasság, ha vőlegényem / menyasszonyom református (enagélikus, stb.)?

 

  • A nem katolikus félnek nyilatkoznia kell arról, hogy meg van keresztelve és korábban nem kötött sem polgári, sem egyházi házasságot; valamint tudomásul veszi leendő házastársának a születendő gyermekek katolikus nevelésére vonatkozó kötelezettségét.
  • Az esetleges további teendőkről, tudnivalókról tájékozódjanak a plébániahivatalban!

 

Milyen feltételekkel köthető templomi házasság, ha vőlegényem / menyasszonyom nincs megkeresztelve?

 

  • Egy elvi lehetőség: ő is megkeresztelkedik. Ehhez persze szükséges, hogy meglegyen benne a nyitottság, az érdeklődés a krisztusi hit és életmód iránt (és ne pusztán leendő házastársa miatt akarjon keresztelkedni). Felnőttek esetében azonban a keresztségre (és elsőáldozásra) való felkészülés általában hosszabb folyamat. Amennyiben a közeljövőben szeretnének házasságot kötni, ez a megoldás nem valószínű, hogy járható út.
  • A másik megoldás: A főpásztortól a megfelelő engedély beszerzése („fölmentés valláskülönbség alól” /disparitas cultus/). Ezt a jegyesek kérésére a plébános intézi. Az átfutási időre is gondolni kell! Természetesen ilyen esetben is lehetőség van a szentségek (keresztség, elsőáldozás) fölvételének utólagos (a házasságkötés utáni) pótlására.

 

Mi az a „Házassági elbocsátó”? Hogyan lehet beszerezni?

Keresse fel a lakóhelye szerint illetékes plébániát (ha a mi területünkön lakik: minket) hivatali időben! A kiállításához szükséges iratokról (pl. keresztlevél) ott kaphat tájékoztatást. Esetleg érdemes előtte telefonon egyeztetni.

 

Mi a teendő, ha Önöknek nem volt templomi esküvőjük, de most szeretnék házasságukat egyházilag is rendezni.

 

Forduljon bizalommal a plébános atyához, és személyes találkozás keretében segít a megoldás megtalálásában!

 

Az év mely időszakában lehet esküvőt tartani?

 

Az év bármely szakában lehet egyházi eskövőt tartani az alábbiak figyelembe vételével:

  • Böjti időszakokban (adventben és különösen a nagyböjti időben) nem illendő templomi esküvőt tartani. Hiszen ilyenkor az orgona sem szólhat ünnepélyesen, az oltáron nem lehet virágdiszítés. A nagyböjti időszak Hamvazószerdán kezdődik és Húsvét vasárnapjáig tart.

 

Hol és hogyan lehet jelentkezni egyházi eskövőre plébániánkon?

 

Plébániánkon a keresztelés személyesen kérhető irodai szolgálati időben - ld elérhetőségek menüpont. 

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban