Hitélet

Plébániai hittan

A hittan - a hitünk elmélyítése és a Szentírás mélyebb megismerése mellett - a plébániai közösségbe való bekapcsolódás lehetősége is. Éppen ezért az egyházi iskolába és a katolikus hit- és erkölcstan órákra járókat is hívjuk a plébániai hittanra, hiszen így tudnak megmaradni a közösségben.

Az órák rendszerint minden év szeptemberétől indulnak, de bekapcsolódásra mindig van lehetőség!

Minden korcsoportba várjuk a gyerekek és fiatalok jelentkezését. A heti egy órás hittanórák mellett folyamatosan szervezünk a gyermekek részére közösségi programokat. Hívjuk őket hittanos hétvégékre, kirándulásokra, nyári táborba.

Hittanórák:

  • Szentségi felkészítő – kedd 17.30 – 18.15

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban