Keresztelés

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

 

Kit lehet megkeresztelni?

 

Katolikus hitre és az egyház szándékára bárki kérheti a keresztséget. 

 

Gyermekek

 

Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

 

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó ígéretet akkor is bizalommal kell fogadni, ha a szülők más (idősebb) gyermeküket korábban hitoktatásra nem járatták. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, illetve visszamenőleg egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adót") fizessenek.

 

Felnőttek

 

A felnőtt jelentkezőket a plébániák szokása szerint személyesen és gondosan fel kell készíteni. Felnőtt keresztség esetén szükséges, hogy az illető kinyilvánítsa szándékát a keresztség felvételére, ismerje a hit igazságait és a keresztény kötelezettségeket, a katekumenátus révén legyen kipróbált a keresztény életben, és bánja meg bűneit.

 

Ki lehet keresztszülő?

 

Eredeti feladatát tekintve a keresztszülő a hitben támogatja a gyermeket és szüleit. Segíti, hogy megértse a keresztény hit lényegét és hívő felnőtté válhasson.

 

Keresztszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl. Ha házas, egyházilag rendezett házasságban él.); nem apja vagy anyja a keresztelendőnek.

 

Gyakran előfordul, hogy a szülők olyan valakire gondolnak, aki nem felel meg a keresztszülői kívánalmaknak. Ilyenkor a kiválasztott személy a keresztség tanújaként állhat a gyermek mellett a kereszteléskor, de keresniük kell egy alkalmas keresztszülőt is.

 

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

 

Hol és hogyan kérhető a keresztelés plébániánkon?

 

Plébániánkon a keresztelés személyesen kérhető irodai szolgálati időben - ld elérhetőségek menüpont. 

 

Az ügyintézés könnyítése érdekében , kérjük, töltse le, majd tölse ki Keresztelési bejelentőt.

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban