Megáldották az új szárnyasoltárunkat

Megáldották az új szárnyasoltárunkat

Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Székely János püspök június 14-én a budapesti Páli Szent Vince plébániatemplomunk új szárnyas oltárát, melynek kivitelezését a ferencvárosi önkormányzat is támogatta – tájékoztatott Boldizsár László világi képviselő-testületi elnök.

Az ünnepi szentmise köszöntőjében Székely János Teréz anyára emlékeztetett, aki egy alkalommal egy haldokló hindu beteget ápolt. Mondta is Teréz anyának, nem tudja, van-e a halál után valami, tele van szíve rettegéssel. Teréz anya végtelen szeretettel kötözte közben a sebeit, s törölte a homlokát. Az öreg hindu elkezdte Teréz anya arcát nézni. Perceken át, döbbenettel. Hosszú csönd lett, s végül a haldokló öreg azt mondta: „Most már hiszek.”

Milyen jó lenne, ha mi is az Isten képmásai lehetnénk, ahogy Teréz anya az volt. Minden földi kép, amit a templomokban kiteszünk, arra való, hogy segítsen minket abban, hogy Isten képmásai lehessünk. Segítse ez a szárnyas oltár ezt a közösséget is abban, hogy Krisztus képmása lehessen itt a IX. kerületben – mondta a püspök.

Páli Szent Vince plébániatemplom új szárnyasoltár

Majd szentbeszédében az alkotás kapcsán rámutatott: az új szárnyas oltár a szenvedő Krisztust ábrázolja, de olyan módon, hogy ragyog rajta a föltámadás győzelme. Így Krisztus győzelmét szemlélhetjük ezen a szárnyas oltáron. Az igazi esemény, ami történik, az az, hogy Isten odaadja értünk önmagát.

Székely János a szenvedéstörténetnek arra a jelenetére irányította a figyelmet, amikor Jézust leköpdösik, arcul ütik. Az evangélium szerint eltakarták arcát, térdet hajtottak előtte, és azt mondták neki: „Prófétálj, jövendölj, mondd meg, ki ütött meg téged!”

Az evangélium azt akarja jelezni, hogy hiába köpdösik le, ütik, verik, valójában Krisztus arca ragyog. A szeretet sebeit kapja meg, ez az ő messiási díszruhája, ütésekbe és köpésekbe öltözik, de Krisztus arca ragyog. Ez a fény ragyog ezen a szárnyas oltáron – emelte ki a püspök.

Páli Szent Vince plébániatemplom új szárnyasoltár

Ezt követően pedig a szárnyas oltár másik, belső oldaláról szólva elmondta, azon az irgalmas Jézus képe látható. Jézus szívéből a kegyelem folyója fakad, víz és vér ömlik a sebhelyéből. Szívéből az élet forrása fakad, hogy megtisztítsa a világot, hogy új életet adjon. Amikor odamegyünk a szentségek forrásaihoz, amikor Krisztussal találkozunk, a kegyelemnek ez a forrása áraszt el minket is.

Segítsen minket a képekről ragyogó fény abban, hogy el tudjuk hozni a húsvét fényét a magunk életébe. Ne tudjon soha az élet nehézsége, fájdalma megfosztani minket a szívünkben levő szeretettől. Nehézségek között, szegénységben, betegségben is tudjunk mindig szeretetben és hitben élni, és tudjuk ezt a hitet másoknak is továbbsugározni – buzdított prédikációja végén a segédpüspök.

A szárnyas oltárt az alkotó, Dinyés László mutatta be. Elmondta, nehéz volt a munka, nehéz képet festeni, és még nehezebb vallásos képet festeni. Mert egy vallásos kép csak részben az ember szubjektív világának a kivetítése, sokkal inkább a Bibliában és a hitünkben leírt dolgok kivetítése, és egy pillanatra való megállítása. Ebben az a kockázatos mindig, hogy a képzőművész milyen pillanatot állít meg a hívők kedvéért, a kereszténység kedvéért.

Az ünnepi szentmisén részt vett Kontsek Ildikó, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatónője, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti Bizottságának alelnöke; Ferencváros Önkormányzatát pedig Kállay Gáborné képviselte.

Kontsek Ildikó elmondta, sikerült egy olyan művészt választaniuk a jelentkezők közül, aki kötődik a közösséghez, a kerülethez, és formailag és tartalmilag is úgy tudta ezt a feladatot teljesíteni, ahogy a legjobban illik a helyhez. A téma ugyan sokszor szomorú, de a művészet mindezzel együtt elgondolkodtat, örömet és boldogságot is okoz. Az igazgatónő hozzátette: bízik benne, hogy a közösség boldog lelki épülésére szolgál a kép szemlélése és megértése.

Páli Szent Vince plébániatemplom új szárnyasoltár

A Haller téri templom felszentelésének 75. évfordulóján egy adomány indította el azt a folyamatot, amely során a középső-ferencvárosi Páli Szent Vince-plébánia 2012-ben pályázatot hirdetett a templom kereszthajójában elhelyezendő vallási témájú mű megalkotására.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti Bizottságának szakértő bíráskodása mellett Dinyés László nyerte a pályázatot egy egyedi szárnyas oltárral, melynek egyik oldala az Isteni Irgalmasság témáját jeleníti meg, a másik pedig a húsvéthoz kötődve Jézus keresztre feszítését és feltámadását mutatja be.

Az első oldal 2014 áprilisában készült el, s épp az Isteni Irgalmasság vasárnapján adták át a Páli Szent Vince-templomban. Ezt követően azonban az alkotó súlyos betegsége miatt a szárnyas oltár másik oldalával csak idén májusban készült el. 

Páli Szent vince plébániatemplom új szárnyasoltár

Dinyés László festőművész, grafikus, szobrász és költő 1948-ban született Székesfehérváron. Gyermekkora óta szünet nélkül rajzol és fest.

1973-ban nyert felvételt a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1978-ban végzett, mesterei Kokas Ignác és Barcsay Jenő voltak.

Sokoldalú alkotóművész. A rendszerváltás után hittanári képesítést szerzett. Készített kápolnabelsőt a pesthidegkúti szalézi apácáknak, majd kínai művészettel, filozófiával foglalkozott, és öt verseskötete is megjelent.

Első egyéni kiállítását 1982-ben rendezte. 1999-ben egy bronz dombormű elkészítése után kezdett szobrászattal foglalkozni. Ezt követően sorra készültek köztéri domborművei Magyarországon és Erdélyben.

Közel négy évtizeden át (1969–2008) élt a Ferencvárosban, egy Kinizsi utcai ház második emeleti lakásában.

Fénykép: Boldizsár László

Forrás: Magyar Kurír

Urnatemető és osszárium

Urnatemető és osszárium

A páli Szent Vince plébániatemplomban urnatemető mellett szórásos temetésre alkalmas osszárium is található.

 

Miserend plébániatemplomunkban