A templomok történetei

Plébániánk területéhez három templom és egy kápolna tartozik. A plébánia főtemploma - Páli Szent Vince plébániatemplom - amely szembeötlően a Haller utca és Mester utca sarkán helyezkedik el. Közvetlen szomszédságában a plébánia  található, valamint a régebbi, magának a plébániának is eredetét jelentő Gát utcai Kaniziusz Szent Péter lazarista templom (erről a plébánia történetében lehet megtudni többet).


Ezeken kívül az Örökimádás templom, illetve a Szent Borbála Kápolna - Hentes utca és a Gubacsi út sarkán lévő ház földszintjén található - is a plébániához tartozik.


Budapest - Középferencváros Páli Szent Vince plébániatemplom


Dr. Fábián Gáspár műépítész tervei szerint épül 1935-36-ban, az előzményekre visszatekintve, Páli Szent Vince tiszteletére a kereszthajós, neoromán plébániatemplom (1260 m2), amelyet Serédi Jusztínián hercegprímás 1936. okt. 18-án szentel fel.

Búcsú: szept. 27. - Szentségimádás: júl. 19. és szept. 27., minden hónap első és harmadik vasárnapján a délelőtti szentmisék között


Gát utcai - Kaniziusz Szent Péter - templom
(1095, Gát u. 4.)


Bundala Mihály, a Központi Papnevelő lelkiigazgatójának buzgólkodására telepednek le Páli Szent Vince rendjének tagjai, a lazaristák a Ferencvárosban. Hofhauser Antal terve alapján a Gát u. 4 sz. a. háromemeletes zárdát és templomot (190 m2) építenek, amelyet 1903 szept. 27-én Kohl Medárd püspök szentel fel. 1919-ben alapításukat átadják csereingatlan fejében (a lakócsai apátság vallásalapi birtokért) az esztergomi főegyházmegyének hitoktatói otthon számára. Megindulásának első szakaszában, 1923-38 között itt működik a középferencvárosi plébánia is. A hitoktatói otthon megszűntével, 1941-ben a Kat. Iparos és Munkásifjak Orsz. Egyesülete kapja meg központnak és székháznak. Ez az egyesület 1920-ban alakult a munkás ifjak támogatására és nevelésére. Első csoportja a középjózsefvárosi Krisztus Király plébánián kezdte meg működését. A csoportok száma 200-ra növekedett. Tíz tanoncotthonnal és különféle szociális intézménnyel rendelkezett.


Örökimádás templom
(1094, Bokréta u. 35.)


Az első oltáregyesület 1848-ban alakult Belgiumban. Hazánkban Trautwein János piarista Budapesten alapítja meg a Központi Oltáregyesületet, amelynek célja az Oltáriszentség tiszteletének előmozdítása és szegény templomoknak liturgikus szerekkel és ruhákkal való ellátása. 1901-ben telepednek le Budapesten a belga eredetű Mária Repararix rend nővérei és már ideiglenes otthonukban megkezdik az oltáriszentség állandó imádását. 1904-ben az egyesület igazgatójának, Kanter Károlynak buzgólkodására lehetővé válik az Örökimádás-templom alapkövének letétele, amely 1908-ra Aigner Sándor terve szerint (650 m2) készül el a zárdával és az oltáregyleti székházzal együtt. Felszentelését 1908. szept. 8-án Kohl Medárd püspök végzi. Az Orsz. Központi Oltáregyesület 1927-ben megveszi a Bokréta u. 35 sz. a. házat lelkészi lakásoknak. A második világháború alatt a templom, rendház és lelkészi ház súlyos károkat szenved, amelyeket a főváros támogatásával a hívek adományából kijavítanak. 1950-ben az örökimádó rend tagjai visszatelepülnek Belgiumba. Ettől kezdve a hívek igyekeznek az oltáriszentség imádását napközben biztosítani. - A lelkészi lakások bérlemények.


Búcsú: Úrnapja - Szentségimádás: febr. 29., nov. 2. és dec. 24. Más napokon a helyi szokás szerint.